ISO 45001:2018 İş ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. çalışanlara yönelik hastalık , kaza gibi işle ilgili riskleri belirlemeyi ve önlem oluşturan tedbirler ile bu durumdan kaçınmayı amaçlamaktadır.

Çalışanlar için bütün yönleriyle sağlıklı güvenli bir çalışma ortamının oluşturulamaması, çalışma hayatının günümüzdeki en önemli konulardan biri olduğu ve birçok ülkede, özellikle sanayileşme yolunda giden ve gelişmekte olan ülkelerde genellikle  iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok sorunlar ortaya çıkmaktadır, Sorunlar çalışanların iş verimini de etkilemektedir. ISO 45001:2018 ise bu duruma fayda sağlama ve iş verimi ve güvenliğini arttırmaktadır.

ISO 45001:2018 İş ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için kurumların çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 45001:2018, iş yerlerinde meydana gelebilecek olası iş kazası riskini en aza indirmek ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir.

ISO 45001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” standardıdır ISO 45001; ISO 9001 ve ISO 14001 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

  1. a) Kuruluşun faaliyetleri ile alakalı olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oluşturmak,
  2. b) Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
  3. c) Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,
  4. d) İSG Standardına uygunluğunu göstermek, isteyen her kuruluş ISO 18001’e ihtiyaç duyar.

ISO 45001:2018 İş ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemin Yararları;

İşyerinin olumsuz çalışma koşulları kaynaklanan kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar,

Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,

İş kazası ve meslek hastalıklarının yüksek maliyetlerinin en aza indirilmesini sağlar,

İhracatta karşılaşılan engellerin en aza indirgenmesini sağlamak

Çalışanların katılım ve motivasyonunu arttırır,

İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıpların en aza indirilmesini sağlar,

İşletmelerde yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılarak işletme güvenliğini sağlar,

Ulusal / uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlar,

Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratır,

Rekabet üstünlüğü sağlar,

İlgili mevzuat ve yasal gerekliliklerin şartlarını sağlayarak, resmi makamlar nazarında kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini sağlar. 

ISO 45001:2018 Standardı Belgelendirme Süreci;

ISO 45001:2018 standardı belgesi almak isteyen bir kuruluş uluslararası standardizasyon örgütü (ISO) tarafından belirtilmiş olan kriter ve maddelere uyumlu bir anlayışa sahip olması gerekir.

Prosedürlere uygun maddeyi sağlamak temel amaçtır standardını işletmesinde uygulayan kuruluş, sertifikasına sahip olmak için ulusal ve uluslararası yetkili otoritelerce akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek sertifikasyon sürecini başlatabilir.