KYS BELGELENDİRME

ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK BEYANI

KYS Belgelendirme olarak, bağımsız belgelendirme ve eğitim hizmetlerimizde;

 • Politikalarımız gereği ilgili tüm müşterilerimize eşit mesafede kalarak, her koşulda adil davranacağımı,
 • Müşterilerimizin haklarına saygılı bir şekilde davranıp, taleplerini haksız yere zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmayacağımı ve bulunduramayacağım,
 • Belgelendirme başvurularının alınmasından sonra, çıkar çatışmasına neden olabilecek konuların gözden geçirildiğini ve çıkar çatışmasının olması durumunda başvuru işlemlerini kabul etmeyeceğime,
 • Ticari, mali ve idari baskılardan uzak kalarak, hizmetlerimizde tarafsızlığımızı her zaman koruyacağımı,
 • Tarafsız ve bağımsız kalarak çalışanlarıma hiçbir surette, belgelendirme kararları ile ilgili baskı yapmayacağımı,
 • KYS Belgelendirme olarak vereceğimiz kararlarda, herhangi bir nedenle kurum veya kişi olarak dışarıdan gelebilecek ve denetim ekibimizin vereceği kararda tarafsızlık ve güvenirlik ilkelerimiz dışında bir baskının kurulmasına izin vermeyeceğimi,
 • Eğitim hizmetlerimizi, müşterilerimizin belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını etkilemeyecek şekilde gerçekleştireceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerimizde görev alan iç personelin, dışarıdan destek veren ekip üyelerinin, komite ve karar mekanizmasında görev alan ekibin, belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu, belgelendirme kararları ve sonuçlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyecek, objektifliğimizi zedeleyerek, belgelendirme kararlarımıza gölge düşürecek her türlü tutum ve davranışa müsaade edilmeyeceğini,
 • Müşterilerimize iç denetim hizmeti önermeyeceğimiz ve talep olması durumunda dahi vermeyeceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, tarafsızlığın önemini anladığımızı ve çıkar çatışmalarını yönetmek amacıyla potansiyel olarak her türlü tehdit unsuru taşıyan konuların ve çıkar çatışması yaratabilecek hususların risk analizi ile kontrol altında tutulacağını, çıkar çatışmalarına yönelik her türlü durum için gerekli önemleri aldığımızı, bu analizleri periyodik bir şekilde gözden geçireceğimizi,
 • Belgelendirme hizmetimizde görev alan personel alımlarında, kendilerinden; tarafsızlık, bağımsızlık ve çıkar çatışması ile ilgili prosedüre uygun olarak hareket edilerek, üstlendikleri bütün görevlerde müşteriye karşı tarafsız ve objektif olmayı ve her türlü ekonomik veya diğer çıkardan bağımsız olmayı, baskılardan uzak duracakları ve alacakları her kararda tarafsız olacaklarını beyan ve taahhütle garanti altına alındığını,
 • KYS Belgelendirmede görev alan tüm personelin, başka bir müşteri bilgi ve mahremiyetini korumak adına, yardım adı altında bile olsa, üçüncü bir tarafın bilgisine sunulmayacağını ve görevi sırasında edindiği bilgilerin gizli kalacağına dair beyan ve taahhütle, garanti altına alındığını,
 • Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine aykırı davranan, gizlilik politikalarına uymayan, çıkar veya çatışmasına niyet eden, yaptığı tespit edilen her kim olursa hukuksal olarak gerekli girişimlerde kurum olarak bulunacağımı,
 • Müşterilerimizin hakları ve sorumluluklarını sözleşmelerimizde açıkça ifade ettiğimizi ve onların mağduriyetine meyal vermemek adına, belgelendirme süreçlerimiz ile ilgili detaylı bilgilendirmenin müşteriye ait el kitabında güncel olarak internet sitemizde her zaman bulunduracağımızı,

 

Beyan ve taahhüt ederim.

İlkay DEREKAYA

Genel Müdür

İmzalı Dokümanı İndirmek İçin TIKLAYINIZ…