Kurumsal Politika

KYS Belgelendirme olarak, yapmış olduğumuz eğitim ve belgelendirme hizmetlerinde, ihtiyaç duyulan dürüstlük ve güvenilirliği esas alarak, teknik açıdan yeterli ve kendini sürekli geliştiren bir ekiple, tüm müşterilerinin üretim veya hizmetlerinde, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve beklentilerini aşmak temel amacımızdır. Kendilerini geliştirmelerinde ve ülke adına katma değer sağlamalarında destek olabilmek amacıyla, müşterilerimizin güven duygusunu oluşturmaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek adına;

  • Öncelikle kendi bünyemizde çalışmak için seçtiğimiz, konusunda uzman personelimizin yeterli profesyonellikte olabilmesini sağlayarak, hizmet verdiğimiz alanlarda müşterilerimize katma değer sağlayabilmelerini,
  • Yaptığımız hizmetlerde, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak, oluşturmuş olduğumuz hizmet sistemlerinin kurallarını ve etkinliğini bu yönde uygulayıp, sistemimizi her zaman sürekli geliştirme çabası taşıyarak, kendimizi ve müşterilerimizi korumayı,
  • Müşteri talepleri ve beklentilerini yerine getirme amacıyla vermiş olduğumuz hizmetlerde, kamu yararını göz ardı etmeden; bağımsız, tarafsız ve adil olarak, topluma ve çevre saygılı, iş kurallarına uyan, her müşteriye eşit ve etik bir anlayış içerisinde, müşteri mahremiyetini ilke sayan, planlı ve profesyonel yaklaşımla hizmetimizi planlayıp uygulayarak, karşılaşılan anlaşmazlıklarda çözüm odaklı davranıp, en iyi hizmeti gerçekleştirmeyi,
  • Belgelendirmenin tarafsızlığı ve bağımsız karar verebilme kabiliyetinin dışarıdan tarafsız bir komite ile değerlendirilerek, alınacak kararların tüm taraflara karşı güvenilirliğini doğrulamayı,
  • Genel katılıma açık eğitim hizmetleri de sunarak, belgelendirme hizmetinden elde ettiği deneyimi, tarafsızlığı etkilemeden, sektördeki kişi veya kurumlara paylaşabilmeyi,
  • Hizmet verdiğimiz müşterilerimize en doğru hizmeti sunma çabası içerisinde olurken aynı zamanda, hizmet veren çalışanlarımıza empatik yaklaşımla, uygun çalışma şartları ve ortamında mutlu olmalarını sağlayarak tüm tarafların memnuniyetini,
  • Hizmetimiz süresince gerçekleştirilen iş adımlarımızda gelişmeleri izleyerek analiz edip, sonuçlarla kendi kendini denetleyerek, güncel kalabilen ve verilere dayalı stratejik kararlar alabilmeyi başaran, sistemin etkinliğini değerlendirerek sürekli gelişme çabasını sürdüren dinamik bir kurum olarak çalışma hayatımızı sürdüreceğiz.

Bu kurallar KYS Belgelendirme kültürünün ayrılmaz parçasıdır.

 

İlkay DEREKAYA

Genel MÜDÜR

İmzalı Dokümanı İndirmek İçin TIKLAYINIZ…